Marka ve Telif Hakkı

Gelecek İnternet ve Network Teknolojileri adına SÜSLÜYOL ve diğer kayıtlı marka ve eserlerin (Web Sitesi kapsamındaki; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da
dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı 
diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle SÜSLÜYOL Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SÜSLÜYOL bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.